5 maart – Pope Francis: peace and politics

Graag nodigen we u uit voor een lezing met een actueel thema: het Vaticaan in de internationale politiek! Zaterdag 5 maart organiseert Stichting Katholiek Erfgoed een middag over de bijdrage van de Paus en het Vaticaan aan de wereldvrede en over zijn ideeën over sociale rechtvaardigheid en het behoud van de schepping. Iedereen heeft zich vast wel eens afgevraagd of erover gediscussieerd tot hoever de invloed van paus Franciscus reikt. Dat het optreden van paus Franciscus gewaardeerd wordt blijkt in ieder gepopefrancis0602_wideval uit de internationale Karelsprijs die dit jaar aan hem toegekend wordt.

De sprekers op 5 maart zijn enkele jonge Duitse specialisten (Dorothee Niebuhr en Christian Rieck) en dr. Willem Marie Speelman. Klik hier voor het volledige programma.

De middag zal plaatsvinden in het Maltezerhuis, Nieuwegracht 14 in Utrecht. Lezingen en debat zijn in het Engels. De entrée bedraagt 12,50 euro en voor studenten 7,00 euro. U bent van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven door te mailen naar stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl of te bellen naar 06-14975950.

Stichting Katholiek Erfgoed wil mensen bij elkaar brengen met interesse voor het katholicisme en voor de rijke katholieke traditie van Nederland. Op deze website krijgen twee activiteiten bijzondere aandacht:

 

Adrianuslezing

Paus Huize, Utrecht

Paus Huize, Utrecht

Adrianus VI is een genootschap van en voor studenten en jonge professionals dat regelmatig bij elkaar komt voor een lezing. Op 30 november 2013 was de aftrap in Paushuize in Utrecht (links) met een lezing over Ondernemen en Geloof door prof. Huub Willems, prof. Gerard van Wissen en ondernemer Ben Tax. Op 29 november 2014 werd de jaarlijkse Adrianuslezing weer gehouden in het Paushuis te Utrecht.  Het thema was dit jaar ‘Lijden en geloof’. Priester Johannes van Voorst tot Voorst en anesthesioloog Paul Lieverse hebben die middag gesproken over dit thema.  Om het verslag te lezen kunt u hier klikken voor deel 1deel 2 en deel 3.

Canon Katholiek Erfgoed

De Canon van het katholieke erfgoed Canon-van-het-katholieke-erfgoed-in-Nederlandin Nederland zal geleidelijk op deze website worden geplaatst. Het katholieke erfgoed wordt daarin gepresenteerd aan de hand van een selectie voor elk van de bisdommen. Doel van de Canon is om mensen op een toegankelijke wijze kennis te laten maken met de katholieke traditie en het katholieke erfgoed in hun omgeving.
Het concept voor de Canon van het Katholiek Erfgoed is samengesteld, zie hier. De Canon zal in 2016 en 2017 worden gefinaliseerd.

 

 

Indien u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van Stichting Katholiek Erfgoed en Adrianus VI kunt u zich door een e-mail aan stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl abonneren op de nieuwsbrieven van deze initiatieven.