Tentoonstelling en Pelgrimsroutes 

675 jaar H. Mirakel van Amsterdam

Op 10 oktober 2020 opent de tentoonstelling 675 jaar H. Mirakel in de Koepelkathedraal in Haarlem en in de Stompe Toren in Spaarnwoude. De tentoonstelling loopt in de Koepelkathedraal (het museum van de Nieuwe Bavo) tot en met november. Op 24 oktober 2020 wordt vanuit de diverse locaties in het kader van het jubileum een pelgrimstocht georganiseerd langs de Middeleeuwse bedevaartroutes naar de Heilige Stede in Amsterdam.

TENTOONSTELLING  675 JAAR HEILIG MIRAKEL VAN AMSTERDAM

De tentoonstelling in de Koepelkathedraal vertelt aan de hand van objecten, borden en Mirakelboekjes en andere documenten de geschiedenis van het Heilig Mirakel van Amsterdam. De tentoonstelling in de Stompe Toren richt zich op de Stille Omgang.

Wanneer?               Van 10 oktober tot 29 november 2020

Waar ?                    Koepelkathedraal (Leidsevaart 146 Haarlem)

                                Maandag t/m zaterdag: 10.30 tot 17 uur

                                Zondag: 12 tot 17 uur

                                Stompe Toren (Kerkweg 26, Spaarnwoude)

                                Alleen op zaterdag van 11 tot 16 uur

24 OKTOBER 2020 – MIRAKELROUTE NAAR AMSTERDAM

Loop op 24 oktober 2020 (7-20 km) mee over de Middeleeuwse Mirakelroutes naar de Heilige Stede van Amsterdam

In de 15e en 16e eeuw werd in Amsterdam, Haarlem en Leiden jaarlijks op de dinsdag na het feest van de H. Gregorius (12 maart) vanaf het stadhuis afgekondigd dat de volgende dag de Mirakelprocessie door Amsterdam zou trekken. Het daaropvolgende klokgelui was voor Amsterdammers een oproep om hun huizen te versieren en rustaltaren voor de processie op te richten. De schutterij deed een laatste inspectie van de route. In Haarlem, Leiden en elders maakten de pelgrims zich op om naar Amsterdam te trekken. Na een lange tocht over dijken en water bereikten zij in Sloten of Amstelveen de Heiligeweg waarover zij de laatste kilometers naar Amsterdam liepen. Daar namen ze de volgende dag deel aan de Sacramentsprocessie in de Vasten en bezochten zij in de Kalverstraat de Heilige Stede, waar op 15 maart 1345 het Sacramentswonder van Amsterdam (Heilig Mirakel) had plaatsgevonden.

Ter gelegenheid van het 675-jarig jubileum van het Heilig Mirakel van Amsterdam worden zeven oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in ere hersteld. Oude bouwfragmenten van de Heilige Stede en gebeden zullen de pelgrims naar Amsterdam leiden. Dit jaar kan daarbij op diverse plaatsen speciaal worden stilgestaan bij de Coronatijd aan de hand van het boekje “Kerken in tijden van Corona”. Bij het passeren van oude banpalen betreden de pelgrims het gebied van Amsterdam om over de Heiligeweg in stilte de laatste kilometers te lopen. In de stilte van de Mirakeltocht vindt de heilzame innerlijke ontmoeting plaats. De routes eindigen met een rondgang in de Begijnhofkapel van het Begijnhof. Vanaf daar kan desgewenst in kleine groepen de oude processieroute van de Stille Omgang worden gelopen, waarbij net als in de Middeleeuwen, twee keer rond de plek wordt gelopen waar de Heilige Stede stond.

24 oktober 2020: Voettocht naar de Heilige Stede / Begijnhof

ROUTE 1:               Assendelft – Begijnhof Amsterdam

Vertrek: 11 uur, Aankomst: 14 uur                           12 kilometer

ROUTE 2:               Monnickendam – Begijnhof Amsterdam

Vertrek: 10 uur, Aankomst: 14 uur                           18 kilometer

ROUTE 3:               Diemen – Begijnhof Amsterdam

Vertrek: 12 uur, Aankomst: 14 uur                           7,5 kilometer

ROUTE 4:               Abcoude/Duivendrecht – Begijnhof Amsterdam

                               Vertrek: 10/12 uur, Aankomst: 14 uur                      14/7,5 kilometer

ROUTE 5:               Ouderkerk aan den Amstel – Begijnhof Amsterdam

                               Vertrek: 11 uur, Aankomst: 14 uur                           12 kilometer

ROUTE 6:               Bovenkerk – Begijnhof Amsterdam

                               Vertrek: 11 uur, Aankomst 14 uur                             12 kilometer

ROUTE 7:               Haarlemmerliede  – Begijnhof Amsterdam

                               Vertrek: 9.30 uur, Aankomst 14 uur                         20 kilometer


12 juli 2020: opening van de tentoonstelling Kanunnik(ess)en in het heuvelland

In het Heiligdom St. Gerlach aan de Onderstestraat 1 in Houthem-St.Gerlach is op 12 juli 2020 de tentoonstelling Kanunnik(ess)en in het heuvelland geopend over de kloosters St. Gerlach, Rolduc, Sinnich en Hoogcruts. De tentoonstelling doet uitgebreid verslag van de geschiedenis van deze vier kloosters van reguliere kanunnik(ess)en vanaf de stichting tot en met de opheffing in 1786 (St. Gerlach) en 1796 (Rolduc, Sinnich en Hoogcruts). Doordat deze kloosters onder het gezag van de Spaanse (en later Oostenrijkse) Nederlanden vielen bleven zij gedurende de reformatie bestaan. Daardor hebben zij een geschiedenis die voor Nederland vrijwel uniek is. De tentoonstelling laat zien wat de culturele en economische betekenis van de kloosters was, hun waarde voor het katholicisme en wat hun banden waren met de lokale bevolking en machthebbers. Ook wordt informatie gegeven over hun bewoners, hun devoties en schatkamers. Bij de tentoonstelling hoort het boek “Kanunnik(ess)en in het heuvelland”, dat in St. Gerlach verkrijgbaar is, en een schilderachtige autoroute langs de kloosters, hun parochies en hun pachthoeves.


 

Opgeschort: tentoonstelling over Kerk en Oorlog: katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II

Vanwege het faillissement van de exploitant van het hotel, de kruisgang en de brasserie van Rolduc wordt de tentoonstelling over katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II uitgesteld tot 2021, wanneer de Heiligdomsvaart naar Aken plaatsvindt. Wel zal dit jaar nog de bijbehorende  bundel verschijnen met portretten van 40 katholieken in deze beide bisdommen in WO II.


ADRIANUS VI LEZING 2019
KERK EN OORLOG

13.30 uur Inloop
14 uur Opening
14.15 uur Kerk in Wereldoorlog II

Mgr. dr. P. (Paul) Hamans

docent Kerkgeschiedenis aan Grootseminaries Rolduc en Tiltenberg

De leiding van de Nederlandse Katholieke Kerk in de Tweede Wereldoorlog met speciale aandacht voor de positie van katholieke joodse religieuzen.
15 uur Resocialisering politieke delinquenten  

Dr. J.W.J. (Joep) van Gennip 

postdoc-onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology

Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht’ (Matt. 25: 36). Resocialiserings-initiatieven van de Katholieke Kerk voor politieke delinquenten in het naoorlogse Nederland.
15.30 uur WOII en katholieke sociale leer,

Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel  

bijzonder hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology

De rol van de katholieke sociale leer voor het verzet en de impact van de Tweede Wereldoorlog op de naoorlogse ontwikkeling van de katholieke sociale leer.
16.30 uur Paneldiscussie

OPGEVEN VIA: STICHTINGKATHOLIEKERFGOED@KPNMAIL.NL


ZOMER VAN HET KATHOLIEKE ERFGOED VAN START!

Van begin juli tot eind september organiseert Stichting Katholiek Erfgoed de “Zomer van het Katholieke Erfgoed in Zuid-Limburg” als opvolger van de “Maand van het Katholieke Erfgoed” vorig jaar. In 2018 stond in het kader van dit project het Middeleeuwse katholieke erfgoed van deze regio centraal met tentoonstellingen in Hoogcruts, Margraten, Meerssen, St. Geertruid, St. Gerlach, Valkenburg en Wittem. Dit jaar gaat het in tentoonstellingen in St. Gerlach en Rolduc om het katholieke erfgoed in het heuvelland in de Nieuwe Tijd (periode van 1500 tot 1800)*.

Twee tentoonstellingen

In het Heiligdom St. Gerlach is van 7 juli tot en met 30 augustus 2019 de tentoonstelling “St. Gerlach; katholieke enclave in het Land van Valkenburg”. Aansluitend is van 1 tot met 29 september 2019 in de abdij Rolduc de tentoonstelling “Rolduc en St. Gerlach, Macht & Heerlijkheid in het katholieke heuvelland (1500-1800)”

 

In Houthem-St.Gerlach is van 7 juli tot 30 augustus een tentoonstelling te zien in het Heiligdom St. Gerlach over de bijzondere geschiedenis van het klooster St. Gerlach.  De tentoonstelling verhuist eind augustus naar een andere parel van de barok in het heuvelland, de abdij Rolduc in Kerkrade. Daar zal zij tot eind september te zien zijn onder de naam “Rolduc en St.Gerlach; macht & heerlijkheid in het katholieke heuvelland”. Stichting Katholiek Erfgoed organiseert de beide tentoonstellingen in het kader van de Zomer van het Katholieke Erfgoed in Zuid-Limburg.

*Nieuwe Tijd: het eerste deel van de Nieuwe Tijd (1500-1660) wordt gekenmerkt door Reformatie & Contra-reformatie. Op welke wijze proberen protestanten (wederdopers, Lutheranen en Calvinisten) in Aken, Luik, Maastricht en het omliggende heuvelland voet aan de grond te krijgen en hoe wordt hun machtsovername verijdeld? In het tweede deel van deze periode (1660-1800) staan Absolutisme & Verlichting centraal. De macht verschuift naar vorstelijke hoven in Brussel, Bonn, Düsseldorf en Luik. Wanneer de welvaart ook in het heuvelland toeneemt, gaan de grote kunstenaars aan deze hoven hun stempel drukken op de kastelen, kerken en kloosters in dit gebied. Dan ontstaat een combinatie van de kunststijlen van Maaslandse Renaissance en Barok en het golvende heuvellandschap, die nog steeds dé attractie van de regio Aken- Luik-Maastricht is.

 


5e Adrianus VI Lezing

“Kerk en Oorlog”

Op 30 november 2019 vindt in Utrecht in Paushuize de 5e Adrianus VI lezing plaats met als onderwerp: “Kerk en Oorlog”. Dit mede in het licht van 75 jaar bevrijding. Hierbij zal de aandacht uitgaan naar de botsing tussen kerk en bezetter, mede vanuit de verschillen in visie op de waardigheid van de mens. Tijdens de lezing komt ook het verzet vanuit de katholieke kerk in de Tweede Wereldoorlog aan de orde en de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de katholieke sociale leer en de houding van de kerk ten opzichte van andersdenkenden. Speciale aandacht is er voor kardinaal De Jong en voor de drijfveren en het lot van religieuzen en priesters die in het verzet actief waren. Nadere informatie volgt.


Indien u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van Stichting Katholiek Erfgoed en Adrianus VI kunt u zich door een e-mail aan stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl abonneren op de nieuwsbrieven van deze initiatieven.