11 november 2017 – Adrianus lezing 2017

“500 jaar Reformatie: drama of zegen?”

Graag nodigen we u uit voor de 4e Adrianus VI met als thema: “500 jaar Reformatie: drama of zegen?” De lezingen geven een theologische en historische kijk op de Reformatie met aansluitend een debat.

500 jaar geleden kwam Luther met zijn bekende 95 stellingen, en werd hij medeverantwoordelijk voor de scheuring van de Rooms-Katholieke kerk. Nu, 500 jaar later, kijken we terug. Hoe moeten wij de reformatie in theologisch en historisch opzicht zien? Wat voor impact had de reformatie bijvoorbeeld in Utrecht? Wat kunnen we leren van de reformatie 500 jaar later voor ons dagelijks leven en werk? Hoe kan een Katholiek de reformatie beter leren begrijpen. En hoe kan een Protestant de traditie beter begrijpen?

De sprekers op 11 november a.s. zijn Geert van Dartel,Secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (“Reformatie als oecumenische uitdaging”), Jonas van Tol, docent aan de Universiteit Leiden en gepromoveerd op “De Reformatie en tolerantie” en Pim Walenkamp, Utrechts historicus en deskundige op het gebied van Adrianus VI (“Adrianus VI: de eerste paus-hervormer?”). In de lezingen besteden we niet alleen aandacht aan leven en werken van Maarten Luther maar ook aan leven en werken van de naamgever van de lezing, paus Adrianus VI (1459-1523), geboren als de timmermanszoon Adriaan Boeyens in Utrecht. Hij liet het Paushuize vanaf 1517 bouwen, dat daarmee – net als de reformatie – dit jaar haar 500-jarig bestaan viert. Klik hier voor het volledige programma.

De middag zal plaatsvinden in Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 in Utrecht. De entrée bedraagt 7,50 euro en voor jongeren 4,50 euro. Bij aanmelding voor 1 november 2017 gratis voor jongeren en EUR 4,50 voor anderen. U bent van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven door te mailen naar stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl (ook voor nadere informatie).

Stichting Katholiek Erfgoed wil mensen bij elkaar brengen met interesse voor het katholicisme en voor de rijke katholieke traditie van Nederland. Op deze website krijgen twee activiteiten bijzondere aandacht:

 

Adrianuslezing

Paus Huize, Utrecht

Paus Huize, Utrecht

Adrianus VI is een genootschap van en voor studenten en jonge professionals dat regelmatig bij elkaar komt voor een lezing. Op 30 november 2013 was de aftrap in Paushuize in Utrecht (links) met een lezing over Ondernemen en Geloof door prof. Huub Willems, prof. Gerard van Wissen en ondernemer Ben Tax. Op 29 november 2014 werd de jaarlijkse Adrianuslezing weer gehouden in het Paushuis te Utrecht.  Het thema was dit jaar ‘Lijden en geloof’. Priester Johannes van Voorst tot Voorst en anesthesioloog Paul Lieverse hebben die middag gesproken over dit thema.  Om het verslag te lezen kunt u hier klikken voor deel 1deel 2 en deel 3Op 5 maart 2016 vond de 3e Adrianuslezing plaats met als thema: Pope Francis: peace and politics. Deze lezing werd gegeven door twee jonge Duitse specialisten (Dorothee Niebuhr en Christian Rieck) en door dr. Willem Marie Speelman.

Canon Katholiek Erfgoed

De Canon van het katholieke erfgoed Canon-van-het-katholieke-erfgoed-in-Nederlandin Nederland zal geleidelijk op deze website worden geplaatst. Het katholieke erfgoed wordt daarin gepresenteerd aan de hand van een selectie voor elk van de bisdommen. Doel van de Canon is om mensen op een toegankelijke wijze kennis te laten maken met de katholieke traditie en het katholieke erfgoed in hun omgeving.
Het concept voor de Canon van het Katholiek Erfgoed is samengesteld, zie hier.

De Canon zal in 2018 t/m 2020 worden gefinaliseerd.

Indien u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van Stichting Katholiek Erfgoed en Adrianus VI kunt u zich door een e-mail aan stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl abonneren op de nieuwsbrieven van deze initiatieven.