Tentoonstelling Twee pelgrims met een missie

De reizen van abt Emo en Gerlach

Het is de tijd van de kloosterstichtingen, zowel in Groningen, het land van abt Emo, als in Zuid-Limburg, het land van St. Gerlach. Schenkingen van rijke gelovigen maken deze kloosterstichtingen mogelijk, die soms klein (zoals in Houthem of in Rolduc) aanvankelijk met een kluizenaar beginnen.

De reizen van abt Emo en Gerlach

In de Maand van het Katholieke Erfgoed, is in het Heiligdom St. Gerlach een tentoonstelling te zien over Gerlach en Emo. Twee Middeleeuwse pelgrims met een missie, waarvan de wegen zich kruisten in St. Gerlach. Abt Emo was in het jaar 1212 vanuit het Groningse Wittewierum op pad gegaan naar paus Innocentius III in Rome om tot een oplossing te komen van een geschil met de bisschop van Münster over de stichting van een zelfstandig Norbertijner klooster. Emo had doelbewust gekozen voor de oprechte armoede en de eenvoud van de Norbertijnen en liet zich niet dwarsbomen door de in zijn ogen onrechtmatige blokkade door de bisschop. Tijdens zijn avontuurlijke tocht, die is vastgelegd in een 13e eeuwse kroniek, overnachtte Emo in het klooster St. Gerlach, dat 10 jaar eerder was gesticht bij het graf van de in 1165 overleden kluizenaar Gerlach van Houthem.  Ook Gerlach was een man met een missie. Deze ridder leidde aanvankelijk een lichtzinnig leven. Hij kwam tot inkeer door het overlijden van zijn echtgenote en ging op pelgrimstocht naar Rome en Jeruzalem, gekleed in harig hemd, boetekleed, met daarover zijn maliënkolder. Bij thuiskomst trok hij zich als kluizenaar terug in een holle eik. Zijn boetedoening zette hij voort door elke dag te voet op bedevaart naar Maastrichtte gaan naar het graf van St. Servaas. Zaterdags ging hij naar Aken om Maria te vereren en om onderweg te biechten in de abdij van Rolduc. De toestroom van gelovigen naar zijn kluis zette kwaad bloed bij monniken in Meerssen. Zijn geschil met de prior van Meerssen over de zelfstandigheid van zijn kluis moest door een pauselijk decreet beslecht worden. Leven, reizen en drijfveren van Emo en Gerlach staan centraal in deze tentoonstelling. Het was de tijd waarin paus Innocentius III heerste over de christelijke wereld, zoals geen paus voor hem gedaan had of na hem zou doen, en die geschillen liet beslechten tot aan Houthem en Wittewierum toe.

Waar:             Heiligdom St. Gerlach (Norbertinessenhof 1)
Tijd:               25 mei – 1 juli 2018, Geopend werkdagen en weekenden 10.30 –16.30 uur.
Kosten:           vrijwillige bijdrage

Emo’s motieven – Langs Houthem naar Rome in 1211-1212

Lezing prof. Dick de Boer.

Op 10 juni 2018 zal prof. Dick de Boer in St. Gerlach een lezing geven over de reis van de premonstrate nzer abt Emo tussen november 1211 en juli 1212 naar Rome. De Boer trad in de voetsporen van Emo en maakte dezelfde reis. In zijn in 2014 verschenen boek “Emo’s reis” schetst hij van dag tot dag een beeld van het landschap en de samenleving in het Europa van het begin van de 13e eeuw, gezien door de ogen van een Middeleeuwse pelgrim als Emo én die van een moderne reiziger.

Op 10 juni 2018 zal prof. Dick de Boer in St. Gerlach een lezing geven over de reis van de premonstrate nzer abt Emo tussen november 1211 en juli 1212 naar Rome. De Boer trad in de voetsporen van Emo en maakte dezelfde reis. In zijn in 2014 verschenen boek “Emo’s reis” schetst hij van dag tot dag een beeld van het landschap en de samenleving in het Europa van het begin van de 13e eeuw, gezien door de ogen van een Middeleeuwse pelgrim als Emo én die van een moderne geschiedenis.

 

Waar:             Chateau St Gerlach, Joseph Corneli Allée 1, Houthem-St. Gerlach
Tijd:               10 juni 2018, 16 uur
Kosten:           vrijwillige bijdrage