Tentoonstelling St. Geertruid

“Hutsch zonder Sjef. Thuis. De oorsprong en het open einde”

Ter herinnering aan Sjef Hutschemakers organiseert de Stichting Sjef Hutsch rond zijn geboortedag op 22 mei een expositie in zijn woning en wordt er in zijn parochiekerk in Sint Geertruid een jaardienst gehouden. Op de tentoonstelling zal een keuze uit zijn oudste werk te zien zijn, uit zijn jeugd, academietijd en jaren daarna tot zijn dertigste levensjaar en daarnaast enkele van zijn laatste werken. De expositie is in de woning aan de Eindstraat 27 in St. Geertruid, waar Sjef meer dan veertig jaar woonde en werkte.

Tot vlak voor zijn dood werkte Sjef aan dit raam over de H. Eucharistie voor de kerk in Broekhem / Valkenburg.

Waar:              Sint Geertruid (Eindstraat 27)

Tijd:                zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 mei van 12 tot 18 uur

 

In Memoriam

Sjef Hutschemakers (1931-2017)

De passie van Christus heeft door de eeuwen heen vele kunstenaars geïnspireerd. Voor de in 2017 overleden Banholtse kunstenaar Sjef Hutschemakers was de lijdende Christus een terugkerend thema in zijn schilderijen en etsen. Hij maakt vele kruiswegstaties, die de weg tonen die Christus naar Golgotha aflegde met het kruis op zijn schouder. Als vlak na de dood van zijn diep gelovige moeder de kerk in Banholt wordt gerenoveerd krijgt hij de kans om de hele kerk te beschilderen en van religieuze afbeeldingen te voorzien in de  lila-achtige lievelingskleuren van zijn moeder. “Ik heb in kleuren en thema’s in mijn werk een evenwicht gevonden tussen het aardse van mijn vader en het  etherische, verlichtende van mijn moeder,” zegt hij er zelf over. Zijn schilderijen ademen de verbondenheid met de schepping. Sjef schildert en tekent ook veel processies. Zijn geloof combineert hij met een liefde voor de cultuur van zijn geboortestreek, die sterk tot uitdrukking komt in de sacramentsprocessies. Website