Broonk!

Sacramentsprocessies in het heuvelland

Dubbeltentoonstelling Broonk!

Sacramentsprocessie in het heuvelland

In de Maand van het Katholieke Erfgoed is in het Klooster Hoogcruts een tentoonstelling over de Sacramentsprocessies in het Zuid-Limburgse heuvelland.  Met het feest van Sacramentsdag, dat op de tweede donderdag na Pinksteren valt, wordt gevierd dat Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven en onder de mensen wil blijven door zijn tegenwoordigheid in de geconsacreerde hostie. Het Allerheiligste Sacrament (hostie) wordt in een monstrans door een priester onder een baldakijn in een processie door de straten van de parochie gedragen. Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon erin slaagde om de bisschop van Luik ervan te overtuigen om dit feest in te stellen in. In 1264bepaalde paus Urbanus IV, ooit als aartsdiaken werkzaam in Luik, dat deze feestdag voortaan door de hele Kerk gevierd moest worden. De Broonk is sindsdien een belangrijke feestdag voor de parochies in het heuvelland. De schutterij trekt met bielemannen vroeg uit om de processieroute te verkennen. Na de Hoogmis  wordt de processie opgesteld. Onderweg zijn er één of meer rustaltaren. Na binnenkomst wordt het Allerheiligste aanbeden in het Tantum ergo. De Broonk is ook een familie –en dorpsfeest. Straten en huizen langs de route worden versierd en op het dorpsplein en in de straten wordt de cramignon gedanst.

Waar:   Klooster Hoogcruts (Hoogcruts 9, Noorbeek)

Tijd:      2 juni – 24 juni 2018,

zaterdag van 13 tot 17 uur,

zondag van 11 tot 17 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage

Waar:    Gemeentehuis Margraten(Amerikaplein 1)

Tijd:       4 juni – 1 juli (alleen tijdens werkdagen)

Kosten:  gratis

 

Mis, concerten en films in Broonk!

Sacramentsprocessies in het heuvelland

In juni wordt er in Hoogcruts elk weekend een kleine Broonk gevierd. Fanfares en harmoniekorpsen uit Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem zorgen na een openluchtmis ‘s-zondags om 12 uur voor een concert in de open lucht. Na de Mis kan een kleine processieroute gevolgd worden door het. In het Kanunnikenhuis is een foto-expositie te zien rond de Sacramentsprocessies met passende marsmuziek en een rustaltaar waar het Tantum Ergo gezongen wordt. Verder worden er geregeld films getoond van de Broonk in Eijsden, Oost-Maarland en Gronsveld.

Waar:              Klooster Hoogcruts (Hoogcruts 9, Noorbeek)

PROGRAMMA

Zondag 3 juni 2018 SACRAMENTSDAG
14 uur Films en documentaires: Broonk ien Eesjde, Mergroate, Oesj en Groeselt.   Processie films uit Eijsden, Margraten, Oost-Maarland en Gronsveld.
Zaterdag 9 juni 2018 DAG VAN HET KATHOLIEKE ERFGOED
14 uur Films en documentaires: Broonk ien Eesjde, Mergraote, Oesj en Groeselt. Processiefilms uit Eijsden, Margraten, Oost-Maarland en Gronsveld. Dag van het Katholieke Erfgoed met Kerkenpaden naar Hoogcruts en St. Gerlach
Zondag 10 juni 2018 H. Mis met de  Kanunikessen van het H. Graf
11 uur H. Mis
11.45 uur Concert door fanfare St. Franciscus Reijmerstok
14 uur Films: Broonk ien Eesjde, Mergraote, Oesj en Groesselt. Processiefilms uit Eijsden,Oost-Maarland, Margraten + Gronsveld
Zaterdag 16 juni 2018 Broonk ien Eesjde, Mergraote, Oesj en Groesselt
14 uur Films: Broonk ien Eesjde, Oesj en Groesselt. Processiefilms uit

Eijsden,Oost-Maarland en Gronsveld

Zondag 17 juni 2018 H. Mis voor de buren

(Banholt-Noorbeek-Slenaken-Reijmerstok-Voeren-Terlinden)

11 uur H. Mis met pastoor Matthieu Gubbels
11.45 uur Concert door fanfare Berg en Dal, Slenaken
14 uur Films: Broonk ien Eesjde, Oesj, Mergraote en Groesselt. Processiefilms uit Eijsden, Margraten, Oost-Maarland en Gronsveld
Zaterdag 23 juni 2018 Broonk ien Eesjde, Mergraote, Oesj en Groesselt
14 uur   Films: Broonk ien Eesjde, Mergraote, Oesj en Groesselt. Processiefilms uit Eijsden, Margraten, Oost-Maarland en Gronsveld
Zondag 24 juni 2018 Slotconcert
12.00 uur Slotconcert door kapel harmonie Berggalm Noorbeek
14 uur Films: Broonk ien Eesjde, Mergraote, Oesj en Groesselt. Processiefilms uit Eijsden, Margraten, Oost-Maarland en Gronsveld
Kosten: Vrijwillige bijdrage