Tentoonstelling De Gank nao Meersje

Meerssen

Tijdens de Maand van het Katholieke Erfgoed is er in het Erfgoedhuis in Meerssen een tentoonstelling te zien  over de Sacramentsbedevaarten naar de basiliek van het H. Sacrament in Meerssen (ook wel de Gank nao Meersje genoemd). De Gank nao Meersje is niet alleen ondernomen door pelgrims naar het Heilig Sacrament in de basiliek, maar ook door toeristen en kunstenaars.

Op de begane grond is er een minidocumentaire te zien, waarin een aantal inwoners van de oude dekenale parochies hun beleving vertelt over hun Gank nao Meersje. Vaandels, programmaboekjes, affiches van het octaaf en oude foto’s vullen deze documentaire aan. Op de eerste etage staat de kunstenaar Willem van Konijnenburg centraal. Het is 150 jaar geleden, dat hij in Den Haag is geboren. Hij komt met zijn moeder naar zijn grootouders die in Huize door Vlijt woonden. Hier krijgt hij zijn eerste tekenlessen. In de eerste periode van zijn leven staan Meerssen en omgeving in zijn werk centraal. In zijn latere meer symbolisch en classicistisch werk blijft Meerssen hem in de achtergrond van zijn werk en in de onderwerpkeuze beïnvloeden. De tentoonstelling besteedt aandacht aan de betekenis van Meerssen in zijn werk. In de getekende dagboeken die zich in het archief van het Gemeentemuseum te Den Haag bevinden zijn schetsen van Meerssen en omgeving te vinden. Tekeningen hieruit zijn te zien in een korte presentatie in deze tentoonstelling.

Meerssen en de Sacramentswonderen

Tentoonstelling De Gank nao Meersje

Erfgoedhuis Markt 50, 6231 LS Meerssen

23 April tot en met 17 juni 2018

Geopend: maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren van 9.00-17.00 uur.

Zon- en feestdagen van 12.00 -16.00 uur.

 

Meerssen en de Sacramentswonderen

 

De door de Heemkundevereniging Meerssen georganiseerde tentoonstelling in het Erfgoedhuis in Meerssen gaat over de Meerssense Gank en de volksdevotie rond de sacramentswonderen, die in Meerssen in 1224 en 1465 plaatsvonden. Het eerste wonder betrof een deel van een hostie waaruit op miraculeuze wijze bloed en water was gevloeid. De giften van pelgrims en geldinzamelingen van aflaatpredikers maakten de bouw van de Meerssense basiliek mogelijk en van de sacramentstoren. Met deze toren konden de pelgrims gemakkelijker rondgaan. De devotie is gericht op het uitgestelde H. Sacrament. Het H. Sacrament van Mirakel wordt vereerd door een herhaalde (drie- of zevenmaal) ‘ommeganck’ om het hoofdaltaar. Het Sacramentswonder past in de transsubstantiatieleer op grond waarvan tijdens de H. Mis het brood en de wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus. In 1264 stelde paus Urbanus IV de viering van Sacramentsdag voor de hele kerk verplicht. De Meerssense Gank en de Amsterdamse Stille Omgang zijn de belangrijkste herdenkingen van Sacramentswonderen in Nederland. Hoogtepunt van de verering zijn de vieringen op Sacramentsdag en het daarbij behorende octaaf. Tegenwoordig vindt de verering plaats in en na de pelgrimstochten van de parochies van het dekenaat Meerssen die gedurende het octaaf de Meerssense basiliek van het H. Sacrament bezoeken.