6. St. Geertruid

St. Gertrudiskerk
De geheel van mergel opgetrokken Gertrudiskerk heeft een koor en driebeukig schip uit de 15e eeuw en een toren uit de 14e eeuw. Het hoofdaltaar is van 1644. Van de 11e-eeuwse kerk zijn enkele muurresten bewaard gebleven. In de 15e eeuw zijn de huidige zijbeuken toegevoegd. In de 16e eeuw kwam aan de zuidoostkant de scheefgebouwde grafkapel van de heren van Libeek tot stand. In 1619 volgde aan de zuidzijde van de toren de doopkapel. In 1700 werden de zijbeuken zodanig verhoogd dat een hallenkerk ontstond. Ook kwam toen de huidige kap tot stand. In 1836 en in 1988 vonden grote renovaties plaats, getuige ook het inschrift op de latei boven de ingangsdeur. Zo werd in1836 de ingang aan de westtoren gerealiseerd. In 1956 vond een grote restauratie plaats. Daarbij werd het interieur ontpleisterd en gedekt door een vlak balkenplafond. 
De kerk werd in het jaar 1222 afgescheiden van de parochie van Breust en tot afzonderlijke parochiekerk werd verheven. Tot het jaar 1794 stond ze onder patronaat van het kapittel van St. Maarten te Luik. In de scheibogen is breuksteenwerk te zien van de 11e-eeuwse kerk. De grafkapel is gedekt door een stuukplafond met alliantiewapen uit 1717. Tot de inventaris behoren een gotische Anna-te-Drieën uit de 15e eeuw, een Johannes de Evangelist uit het einde van de 15e eeuw, een drieluik met afbeeldingen uit het leven van Johannes de Doper uit het einde van de 16e eeuw een laat-maniëristisch zijaltaar uit 1644. Twee panelen van een rococo-communiebank resteren ook nog.