10. Slenaken

Kerk H. Remigius
Tijdens de dag van het Katholieke Erfgoed is het parochiemuseum Slenaken (Dorpsstraat 12) opengesteld. Reeds in de 14 eeuw werd er te Slenakeneen kapel gesticht die werd gewijd aan de H. Remigius, maar deze behoorde tot de parochie Sint Maartensvoeren (B). H. Remigiuswerd vanaf de elfde eeuw in toenemende mate vereerd met als centrum van verspreiding het klooster te Reims. In het zuiden van Limburg staan 4 Remigiuskerken tegenover een totaal van 10 in heel Nederland. De kapel te Slenaken werd sinds 1575 bediend door de monniken van het Sepulchrijnen klooster te Hoogcruts
In 1676 werd Slenaken een zelfstandige parochie, vermoedelijk heeft de oude kapel tot in de achttiende eeuw dienst gedaan als parochiekerk. In 1783 werd aan die kapel een koor toegevoegd. De huidige kerk van Slenaken, gewijd aan St. Remigius, ligt in een hoek van het dorp op een kerkheuvel langs een weg richting Teuven. Enkele van deze graven dateren uit de vroege 17e eeuw. De kerk is driebeukig en heeft een ingebouwde westtoren met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1793 gebouwd naar een ontwerp van architect Wincqs uit Brussel op de plaats van de oude kapel. De gebrandschilderde ramen stammen uit 1911 en bevatten de namen van families en personen uit Slenaken. Zij waren de donateurs van deze ramen. Verdere bijzonderheden zijn het beeld van Madonna op de maansikkel uit ± 1500 en de twee biechtstoelen, gemaakt door Laurent George in 1792.