4e Adrianuslezing VI

Op 11 november 2017 vond in Paushuize in Utrecht de vierde Adrianus IV lezing plaats met als onderwerp “500 jaar reformatie: drama of zegen”. Aanleiding voor dit thema was het Lutherjaar: 500 jaar geleden kwam Maarten Luther met zijn bekende 95 stellingen, en werd hij medeverantwoordelijk voor de scheuring van de Rooms-Katholieke kerk. Tijdens de bijeenkomst keken we terug. Hoe moeten wij de reformatie in theologisch en historisch opzicht zien? Wat voor impact had de reformatie bijvoorbeeld in Utrecht? Wat kunnen we leren van de reformatie 500 jaar later voor ons dagelijks leven en werk? Hoe kunnen we de reformatie beter leren begrijpen?

Drie tijdgenoten: Maarten Luther (1483-1546), Erasmus van Rotterdam (1466-1536) en Adrianus VI (1459-1523)

De dagvoorzitter, Erik-Jan Hakvoort introduceerde de sprekers. Geert van Dartel, secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (“Reformatie als oecumenische uitdaging”) hield de hoofdlezing 2018. Zijn lezing is hier te vinden. Jonas van Tol, docent aan de Universiteit Leiden en gepromoveerd op “De Reformatie en tolerantie” sprak over tolerantie en verplaatste zich in het christelijke denken en de christelijke theologie in de Middeleeuwen en de impact daarop van de reformatie. Pim Walenkamp, Utrechts historicus, leidde ons door het leven van paus Adrianus VI, Utrechter van geboorte en tijdgenoot van Maarten Luther (“Adrianus VI: de eerste paus-hervormer?”). Na afloop van de lezing leidde hij de 50 deelnemers, zoals ook bij eerdere lezingen, door Paushuize, dat in 2017 eveneens zijn 500 jarig jubileum viert en waarvan de stijlkamers vele schilderijen over de geschiedenis van Utrecht en over het leven van Adrianus IV vertellen. Klik hier voor een kort verslag van de Adrianus VI lezing 2017.