Adrianus VI is een genootschap van en voor studenten en jonge professionals dat een aantal keren per jaar bij elkaar komt voor een lezing of voor een andere activiteit. Op 30 november 2013 was de aftrap in Paushuize in Utrecht (links) met een lezing over Ondernemen en Geloof door prof. Huub Willems, plaatsvervangend raadsheer in de Ondernemingskamer en bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen, prof. Gerard van Wissen, emeritus hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk en de ondernemer Ben Tax. Het werd een inspirerende middag met lezingen en discussie, die werd afgesloten met een borrel en rondleiding door Paushuize over Adriaan Floriszoon Boeyens (ofwel Adrianus VI).