ADRIANUS VI LEZING 2013

zaterdag 30 november 2013 (13-18 uur)

 

Thema van de Adrianus VI lezing 2013 was “Ondernemen en Geloof”. Dit thema werd behandeld door drie sprekers. Een inleidende lezing over de rol van de ondernemer katholieke sociale leer zal worden verzorgd door prof. Gerard van Wissen hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Vervolgens kwamen de drijfveren van een rechter in de Ondernemingskamer aan de orde in de hoofdlezing die werd verzorgd door prof. Huub Willems, plaatsvervangend raadsheer in de Ondernemingskamer en bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Adrianus lezing 2013 ging verder met Ben Tax, mede-eigenaar en –directeur van een familiebedrijf, die vanuit persoonlijk perspectief het thema Ondernemer en Geloof toelichtte. De drie sprekers traden vervolgens met elkaar en met de zaal in debat treden in de afsluitende paneldiscussie. Voor een uitgebreid verslag, klik hier.

H. Mis. hoofdcelebrant: mgr. J.G.M. van Burgsteden, 11.00 – 11.45 uur, Catharijnekathedraal Utrecht
Opening / voorwoord, 13.00 – 13.20 uur,
De ondernemer en de katholieke sociale leer, 13.15 – 14.00 uur,Prof. Van Wissen
Hoofdlezing: Ondernemen en Geloof, 14.00 – 14.45 uur, Prof. Willems
Pauze, 14.45 – 15.15 uur,
Praktijk casus: persoonlijke ervaringen, 15.15 – 16.00 uur, Dhr. Ben Tax
Panel, 16.00 – 16.45 uur, Paneldiscussie met de sprekers
Afsluiting, 16.40 – 16.45 uur,
Borrel (en Adrianus VI rondleiding door Paushuize), 16.45 – 18.00 uur,

Paushuize Utrecht, Kromme Nieuwegracht 49
Doelgroep: studenten en jonge professionals
Er is plaats voor max. 75 personen
Meld je aan via stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl
Entree: EUR 15 (studenten EUR 10), inclusief borrel en rondleiding