Canon

De canon van katholiek erfgoed geeft de hoogtepunten van het katholiek erfgoed in Nederland weer. Aan de hand van de verschillende bisdommen in Nederland is per bisdom een top 25 samengesteld van katholiek erfgoed.

Per bisdom is een redactie van 2 of 3 redacteuren vastgesteld. Deze redactie is verantwoordelijk voor de invulling van de onderwerpen van de canon (top 25) voor dat bisdom. De redacties werken onder leiding van de centrale kernredactie.

Er zullen bij de samengestelde hoogtepunten beschrijvingen gevoegd worden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor beschrijving van één of meer onderwerpen die in de Canon genoemd worden.Vervolgens kunnen ze door de redactie van het betreffende bisdom worden gevraagd om het onderwerp uit te werken. De redactie zal de inzending beoordelen en voor spoedige plaatsing zorgen. Heeft u interesse, dan kunt u mailen naar stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl.

Daarnaast zal voor Amsterdam en Utrecht een diavoorstelling over hun katholieke stadsgeschiedenis onderdeel van de canon zijn.

De Canon zal in 2018 t/m 2020 worden gefinaliseerd.

Bisdommen

canon-haarlem
Haarlem – Amsterdam
Rotterdam
Rotterdam
Utrecht
Utrecht
Roermond
Roermond
Den Bosch
Den Bosch
Breda
Breda

Groningen Leeuwarden

 

Steden

Wapen_van_Amsterdam.svg
Amsterdam
 Utrecht_gemeente_wapen.svg
Utrecht