Een vaste mailgroep wordt regelmatig geinformeerd over activiteiten van Stichting Katholiek Erfgoed en van Adrianus VI via nieuwsbrieven.

U kunt zich opgeven of afmelden voor deze mailgroep via een e-mail aan stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl.

Hieronder treft u de meest recente nieuwsbrieven aan: